Bericht naar aanspreekpunt - VZW Sint-Franciscusscholen

Katholiek
e-mail:            info@vzw-sfscholen.be

telefoon:        09 360 44 06 (Administratie: 8 u - 17 u)
Erasmusaccreditatie
Ga naar de inhoud
Ronny De Spiegeleere


Voor onze VZW werden 2 personen aangesteld die fungeren als aanspreekpunten tussen de scholen en het bestuursorgaan.

De personeelsleden kunnen contact opnemen met deze bestuursleden ingeval van problemen of vragen. (Aanspreekpunt psychosociale risico's)
Er zal zo spoedig mogelijk een antwoord of reactie aan u bezorgd worden.


Indien er op een school problemen of geschillen zijn met betrekking tot personeel, dan is en blijft de directie het eerste aanspreekpunt om tot een oplossing te komen. Onderling overleg in een sfeer van wederzijds vertrouwen is nog altijd de beste manier om samen school te maken en voor de leerlingen een optimaal leerklimaat te scheppen.
Onze scholen werken samen als team om een sterk en gedragen schoolbeleid te ontwikkelen. Dit beleid bevordert verbinding tussen collega’s, leerlingen en ouders. Het richt zich op een warme schoolcultuur met aandacht voor verbondenheid en engagement.

Samen school maken

is een belangrijk concept in het onderwijs. Het verwijst naar het creëren van een sterke school waarin verschillende belanghebbenden, zoals leerkrachten, directies, leerlingen, ouders en schoolbesturen, samenwerken om een positieve leeromgeving te bevorderen.

Indien er toch om één of andere reden een conflict zou zijn dat binnen de school geen oplossing krijgt, dan kunnen personeelsleden contact nemen met het bestuursorgaan via bovenstaande personen. Hun gegevens zijn vermeld in het arbeidsreglement dat ieder personeelslid in zijn bezit heeft. Contact kan in alle vertrouwen gebeuren via e-mail, telefoon of per briefwisseling. Deze contacten worden in strikt vertrouwen behandeld, er wordt in eerste instantie contact genomen met de betrokken persoon of personen.

Na gesprekken met deze contactpersonen en indien er geen aanvaardbare oplossing kan bekomen worden, kan het dossier overgemaakt worden aan de vertrouwenspersoon van de scholengemeenschap of aan de vertrouwenspersoon van een externe dienst die aan onze VZW verbonden is. (IDEWE)
Terug naar de inhoud