Scholen - VZW Sint-Franciscusscholen

Katholiek
e-mail:            info@vzw-sfscholen.be

telefoon:        09 360 44 06 (Administratie: 8 u - 17 u)
Erasmusaccreditatie
Ga naar de inhoud
De VZW Sint-Franciscusscholen beheert 9 scholen met in totaal 13 vestigingsplaatsen. Elke school heeft haar eigen directie waarvan de gegevens, samen met de verschillende vestigingsplaatsen zijn hier weergegeven. Indien u meer informatie wenst over een bepaalde school kan u klikken op de knop "Meer >" die voorzien is op elk van de fiches.

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool. Op onze  scholen verwelkomen we iedereen dan ook gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze  achtergrond ook. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Van ons mag je  verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze scholen zijn voor je  kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven.  Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de wijze waarop wij als  school vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.  Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van  je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst. De volledige tekst van de engagementsverklaring vind je op de website van Katholiek onderwijs  Vlaanderen. We stellen het graag even duidelijk: kinderen die thuis opgroeien met een andere  levensvisie of geloof, zijn van harte welkom. We respecteren ouders die hun kinderen anders- of  ongelovig wensen op te voeden. We verwachten van hen echter hetzelfde respect en dezelfde  openheid, zodat hun kinderen zich op onze school echt thuis mogen voelen. Zo kunnen we samen op  zoek gaan naar het volle mens-zijn.
VZW Sint-Franciscusscholen
Geografische spreiding van de vestigingen
Terug naar de inhoud