Scholengemeenschap - VZW Sint-Franciscusscholen

Katholiek
e-mail:            info@vzw-sfscholen.be

telefoon:        09 360 44 06 (Administratie: 8 u - 17 u)
Erasmusaccreditatie
Ga naar de inhoud
INSTELLINGSGEGEVENS
Scholengemeenschap Sint-Franciscus
Grotstraat 1, 9620 Zottegem
Instellingsfiche
VZW Sint-Franciscusscholen
Parkstraat 2, 9620 Zottegem
Instellingsfiche
KBO Herzele
Kerkstraat 12, 9550 Herzele
Instellingsfiche
De scholengemeenschap Sint-Franciscus werd opgericht op 1 september 2020. De scholengemeenschap heeft als doel overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen, en binnen het kader van het afgesloten samenwerkingsakkoord het onderwijs te coördineren en te begeleiden, en beslissingen te nemen in de materies die door wettelijke of reglementaire bepalingen aan de scholengemeenschap worden toegekend.

De scholengemeenschap omvat volgende schoolbesturen:
1) VZW Sint-Franciscusscholen, Parkstraat 2 te Zottegem en vertegenwoordigd door Hr. Werner De Pelseneer
2) VZW Katholiek Basisonderwijs Herzele (KBO), Kerkstraat 12 te Herzele en vertegenwoordigd door Hr. Emmanuel De Coen

De bestaansreden van onze scholengemeenschap is om, binnen onze regionale context, een ondersteunend platform aan te bieden aan de participerende scholen, om hen bij te staan in de realisatie van hun schooleigen/ons gezamenlijk opvoedingsproject. Scholen die samenwerken kunnen beter het hoofd bieden aan bepaalde beleids- en beheersproblemen zodat vanuit samenwerking een win-win situatie ontstaat.

De beide schoolbesturen blijven bestaan.
De scholengemeenschap wordt bestuurd door het CASS (Comité van Afgevaardigden van Schoolbesturen van de Scholengemeenschap). Elk schoolbestuur is door 4 leden vertegenwoordigd in het CASS. De hoofdzetel van het CASS is Parkstraat 2 te 9620 Zottegem.
Scholen behorend tot VZW Sint-Franciscusscholen


Vrije Basisschool Grotenberge en Oombergen
Vrije Basisschool Velzeke en Leeuwergem
Vrije Basisschool Ophasselt
Vrije Basisschool Strijpen en Sint-Goriks-Oudehove
Vrije Basisschool Sint-Maria-Oudenhove
Vrije Basisschool Sint-Lievens-Houtem
Vrije Basisschool Bavegem
Bernadetteschool BuBaO  Grotenberge
BuSO school Velzeke
Scholen behorend tot VZW Katholiek Basisonderwijs HerzeleVrije Basisschool Herzele
Vrije Basisschool Wijnhuize en Hillegem
Vrije Basisschool Borsbeke
Vrije Basisschool Steenhuize
Terug naar de inhoud