ophasselt - VZW Sint-Franciscusscholen

Ga naar de inhoud
Vrije Basisschool 't Schoolke
Ophasselt
  • De christelijke identiteit
  • Een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod
  • Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende aanpak
  • Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg
  • De school als gemeenschap en organisatie
  • Wij vinden het belangrijk om ontwikkelen en leren te benaderen:

    vanuit het kind zelf :elk kind komt op onze school aan met zijn eigen mogelijkheden en talenten.

  • Vanuit een zo breed en rijk mogelijk aanbod van de school dat er op gericht is kinderen in aanraking te brengen met de vele aspecten van de samenleving waarin zij opgroeien.

OPHASSELT
Terug naar de inhoud