Grotenberge - VZW Sint-Franciscusscholen

Ga naar de inhoud
Vrije Basisschool Grotenberge en Oombergen
Onze troeven

 • Huiselijke sfeer
 • Ieder kind zijn talent
 • Wenmomenten
 • Enthousiast team
 • Aparte ‘vernieuwde’ kleuterspeelplaats
 • Groene omgeving
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Warme maaltijden
 • Eigen schoolbus
             
Vanuit de missie om kinderen te laten groeien tot evenwichtige en betrokken personen hebben wij veel aandacht voor de eigen leefomgeving, de natuur, gezondheid en milieu.
We willen dat kinderen leren samenwerken, verantwoordelijkheid leren nemen en zelfstandig worden  met respect voor elkaar en de omgeving. Dit doen we door onze focus te leggen op milieu educatie.
We streven naar een klimaatgezonde speelplaats  waar elk kind een plek moet kunnen vinden  waar hij/zij zich goed, veilig en geborgen voelt. Waarbij alle kleuters zich op eigen tempo en interesse kunnen ontplooien.
Ons kleuteronderwijs en bijhorende activiteiten zijn geënt op 4 kernwoorden. (de blaadjes van de geluksklaver) :
     
 • NATUUR-lijk spelen
 • Milieu
 • Beweging
 • Gezondheid

Deze zijn met elkaar verbonden en vormen een rode draad doorheen ons onderwijs en lesactiviteiten.
               
GROTENBERGE
OOMBERGEN
Terug naar de inhoud