BUSO - VZW Sint-Franciscusscholen

Ga naar de inhoud
Sint-Franciscusschool BUSO
Velzeke
Onze school is meer dan een groep volwassenen en een groep jongeren die elk op hun manier met hetzelfde bezig zijn. Zowel de leerkrachten als de leerlingen werken in team.
Onze school streeft naar het bewaken, ontwikkelen en realiseren van gemeenschappelijke doelen. Daardoor ontstaat een wisselwerking en uitwisseling van gedachten en idee├źn tussen de leerkrachten en leerlingen. De ontwikkelingsdoelen zijn bij dit streven richtinggevend. Ze vormen de basis voor het uitwerken van handelingsplannen die op hun beurt deel uitmaken van het evaluerend vermogen van de school.
Onze school tracht de leerlingen te betrekken bij de ontwikkelingsdoelen en de evaluatie ervan. De doelen vooraf kenbaar maken en bespreken met de leerlingen verhoogt de betrokkenheid en de kans op succes. Het vergemakkelijkt het evalueren en reflecteren achteraf zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten.
Onze school wordt gekenmerkt door een participatief schoolbeleid waarin het schoolbestuur, het schoolteam, de ouders en leerlingen een rol spelen en verantwoordelijkheid dragen.

BUSO VELZEKE
Terug naar de inhoud