Visie detail 5 - VZW Sint-Franciscusscholen

Ga naar de inhoud
WERKEN AAN DE SCHOOL ALS GEMEENSCHAP EN ALS ORGANISATIE.  

Op onze school willen we niet alleen dat de kinderen zich goed voelen.  Ook willen we dat het welbevinden en de betrokkenheid van de leerkrachten hoog is.  Elke leerkracht heeft zijn eigenheid.  We streven ernaar een zo hecht mogelijk team te vormen waar collega’s elkaar aanvaarden, aanmoedigen, bevestigen en in elkaar geloven.  
Een sterke organisatie van het schoolleven is hiervoor noodzakelijk.  De directeur, die zich laat bijstaan door een aantal beleidsmedewerkers speelt daarin een belangrijke rol.  Hij is een bezieler en heeft een sterke betrokkenheid.  Hij laat de teamleden mee verantwoordelijkheden dragen en helpen bij het nemen van besluiten.  Iedereen wordt gehoord, maar hij blijft de eindverantwoordelijke.  Elk teamlid is verantwoordelijk voor een aantal aspecten van het beleid.  De directeur blijft de eindverantwoordelijke.  Elke leerkracht kan zelf kiezen voor welke groep hij zich engageert.  Op deze manier maken we samen school.  Op regelmatige basis evalueren we onze schoolwerking en doen we aanpassingen of vernieuwen we waar nodig.  
De directeur en het schoolbestuur eisen een loyale houding ten opzichte van het schooleigen opvoedingsproject.  Het schoolbestuur en de coördinerende directeur van onze scholengemeenschap zorgen ook voor overleg tussen de verschillende scholen.  Zo kunnen we rekenen op de expertise van anderen.  
Iedereen die aangeworven wordt op school krijgt een aantal op voorhand vastgelegde documenten.  Op deze manier leren ze de visie en werkwijze van onze school kennen.  Deze worden ook besproken tijdens het wervingsgesprek.  Voor wie hier niet akkoord kan mee gaan, is geen plaats op onze school.  
Vervolgens krijgen alle personeelsleden ook een functiebeschrijving waarin ze eigen werkpunten kunnen vastleggen en waar ook de directeur een aantal werkpunten kan opnoemen.  In dit licht, maar ook vanuit de werkgroepen waarin leerkrachten zitten, kunnen ze nascholingen volgen.  Leerkrachten kunnen steeds nascholingen aanvragen.  De directeur en zijn beleidsmedewerkers kijken wat haalbaar is.  Jaarlijks wordt dan ook een nascholingsplan opgesteld waar zowel team- als individuele nascholingen terug te vinden zijn.  Ook de prioriteiten voor dat schooljaar staan hierin vermeld.  3 jaarlijks volgen wij steeds een teamgerichte nascholing rond godsdienst.  
Leerkrachten professionaliseren zich niet enkel via nascholingen, maar leren ook veel van elkaar.  Ze overleggen tijdens informele momenten, hospiteren bij elkaar,…
Ook via personeelsvergaderingen, werkgroepen deskundigheid  willen we steeds werken aan onze professionalisering.  
Waar nodig laten wij ons bijstaan door externen.  Dit kan gaan om CLB, pedagogische begeleiders, collega’s uit de andere scholen van onze scholengemeenschap, netwerking…
Leerkrachten weten van elkaar wat mekaars sterktes en zwaktes zijn.  Zij staan elkaar bij waar nodig.  De handen worden in elkaar geslagen en leerkrachten ondersteunen elkaar. Sommigen nemen zangmomenten op zich, ook klasoverschrijdend kan en mag gewerkt worden.  De ene leerkracht geeft wero en de andere spelling of omgekeerd.
Wij vinden het belangrijk een open school te zijn en te communiceren met ouders.  Dit kan zeker op formele momenten zoals op oudercontacten, maar ook de informele contacten aan de schoolpoort vinden wij zeer waardevol.

Terug naar de inhoud