Visie detail 3 - VZW Sint-Franciscusscholen

Ga naar de inhoud
WERKEN AAN EEN STIMULEREND OPVOEDINGSKLIMAAT EN EEN DOELTREFFENDE DIDACTISCHE AANPAK.  

 
Een positief en veilig leerklimaat
 

In de eerste plaats streven  onze leerkrachten een hoog welbevinden en betrokkenheid na bij onze kinderen.  Onze leerlingen kunnen pas tot leren komen als ze zich goed voelen.  Weten dat we leren door vallen en opstaan.  Fouten maken mag, is hierbij een belangrijke grondhouding die onze leerkrachten meegeven.  
 
Vervolgens werken wij ook aan de verschillende relaties op onze school: tussen leerlingen onderling, tussen leerkrachten en leerlingen, tussen de verschillende teamleden alsook hun band met de ouders.  Om zo samen een echte gemeenschap te vormen.  
 

Werkelijkheidsnabij onderwijs gericht op betekenisvol leren
 

We vertrekken zo vaak we kunnen vanuit de werkelijkheid door deze op te zoeken buiten de klas of door ze in de klas te brengen, al dan niet via media.  We vertrekken vanuit betekenisvolle en herkenbare problemen.  Op deze manier zetten we kinderen aan door exploreren beleven.  Kinderen worden op deze wijze gemotiveerd om te leren.  
 

Uitgaan van een gezonde leerambitie
 

Als leerkrachten geloven we in de groeimogelijkheden van ALLE kinderen.  We hebben voor elk kind hoge verwachtingen die wel haalbaar zijn.  Dit kan per kind verschillend zijn.  
 
Onze school volgt de leervorderingen van de kinderen systematisch.  Waar nodig, gaan we in communicatie met de leerlingen en hun ouders en passen we onze onderwijspraktijk aan.  

 
Rijke ondersteuning en interactie

 
Leren is een interactief en communicatief gebeuren.  Kinderen en leerkrachten leren van en met elkaar.  We leren verscheidene leerstrategieën van elkaar en leren zo de effectiviteit val elkaars en onze eigen strategieën.  

 
Benutten van ‘leer-kracht’ van leerlingen en leerkrachten

 
Onze leerkrachten moeten blijven investeren in de ontwikkeling van hun pedagogische kennis en didactische expertise.  Op die manier kunnen ze blijven inspelen op de specifieke behoeften van hun leerlingen.  
 
Elke leerkracht heeft zijn eigen competenties.  Het is belangrijk dat we bij elkaar te rade gaan, leren van elkaar en complementair werken.  
 
Leerkrachten zijn een voorbeeld voor de kinderen.  Ook door anderen in de klas te brengen kunnen wij leerlingen laten proeven van anderen hun passie en deskundigheid.  
 
Als leerkrachten spreken wij de ‘leer-kracht’ van onze kinderen aan door hun talenten in de verf te zetten en hun kennis over bepaalde onderwerpen te laten delen.  

 
Een begeleidende leerkrachtenstijl

 
Leerkrachten begeleiden de kinderen tijdens hun leerproces.  We helpen hen zoeken naar antwoorden en leerstrategieën te ontwikkelen.  
 
Waar nodig brengen we de kinderen tot rusten, troosten we hen of steunen we hen.  

 
Effectiviteit van het leren

 
Kinderen kunnen pas tot leren komen als ze zich goed voelen in hun vel.  
 
 
Wat de didactische aanpak betreft, kiezen wij voor werkvormen die aansluiten bij het leerproces van kinderen, waarbij leren een actief en communicatief proces is.

 
Onze uitgangspunten zijn :

 
   
 • Door positieve bevestiging proberen we het zelfbeeld van het kind te verhogen.
 •  
 • Kinderen krijgen de kans om over hun problemen te praten.
 •  
 • We laten allerlei gevoelens in de klas aan bod komen zodat de kinderen, wanneer ze met een bepaald gevoel in aanraking komen, er beter kunnen over praten en mee omgaan.
 •  
 • De kinderen kennen de leefregels en de klasafspraken en weten waarom deze nodig zijn.
 •  
 • De kinderen worden gemotiveerd om een voorbeeldfunctie te vervullen voor de jongere kinderen en zorg te dragen van de jongere kinderen.
 •  
 • Er wordt tijd uitgetrokken om conflicten te analyseren en uit te praten.
 •  
 • Voortdurend worden de kinderen gewezen op hun gedrag in de klas en daarbuiten, zowel bij positief als negatief gedrag.
 •  
 • Het speelhuis als instap voor de jongste kleuters geeft hen een gevoel van geborgenheid en veiligheid, een tweede thuis.
 •  
 • Wij proberen door te variëren in didactische werkvormen de lessen zo interactief mogelijk te laten verlopen, wat de betrokkenheid en het welbevinden ten goede komt.
 •  
 • Ook de pauzes en hun verloop op de speelplaats worden attractief gemaakt voor de kinderen (speelkoffers, speel-/leesklas).
 •  
 • Leerkrachten proberen bij elke activiteit of les steeds de meest passende didactische werkvorm te hanteren, wat de leerintensiteit bij de kinderen verhoogt.
 •  
 • Om bepaalde leerstof optimaal over te brengen organiseren wij leeruitstappen.
 •  
 • Openluchtklassen zijn van onschatbare waarde om sociaal vaardig te leren worden, om zelfstandig te leren fungeren, om kennis buiten de klasmuren op te doen.
 •  
 • We nemen deel aan initiatieven georganiseerd door externen: sportactiviteiten, culturele activiteiten, …
Terug naar de inhoud