Visie detail 1 - VZW Sint-Franciscusscholen

Ga naar de inhoud
WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT
 
 
Uniciteit:
 
Wij gaan er van uit dat al onze  leerlingen uniek zijn.  Elk heeft daarbij talenten maar ook beperkingen.  Onze school heeft dan ook oog voor de totale en continue persoonlijkheidsontwikkeling van het kind, elk met zijn eigen talenten en mogelijkheden. Dit betekent dat we elk kind maximale ontplooiingskansen geven zowel op het vlak van zijn verstand (leren met het hoofd), zijn lichaam (leren met de handen en bewegingsactiviteiten) en zijn gevoel (leren met het hart), als op sociaal en cultureel vlak, op het vlak van waardebeleving en religie.
Wij willen onze kinderen hun talenten laten ontwikkelen en hen steun bieden, vooral daar waar zij kwetsbaar zijn.  Hierbij zijn geduld en kansen blijven bieden belangrijk.    
Kinderen voelen zich verbonden met gemeenschappen.  Zowel in het gezin, als in de klas en op school beleven ze het gemeenschapsgevoel.  Door ons als school te engageren voor enkele acties, willen we kinderen warm maken op te groeien in een diensbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf. (acties van Broederlijk Delen, Damiaanactie, Welzijnszorg, bezoek van onze kleuters aan een rust-en verzorgingstehuis, deelnemen aan mondiale projecten,… ) Op deze manier brengen wij onze kinderen in contact met andere culturen.  Ook via allerhande media brengen we andere gemeenschappen binnen in de klas.  
Door kinderen verantwoordelijkheden en taken te geven via bijvoorbeeld het takenbord, leren we hen zorg te dragen.  


 
De leerkrachten bieden groeikansen aan onze kinderen, we leren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  Ook leren we hen omgaan met dagelijkse situaties en mislukkingen.  Leren gaat met vallen en opstaan.  Wij weten ook dat onze kinderen en ook de leerkrachten op onze school niet perfect zijn, maar wij leren hen om te leven naar Jezus’ voorbeeld en naar het voorbeeld van Sint Franciscus.  
 
Wij willen onze leerlingen laten uitgroeien tot zelfstandige, verantwoordelijke en gelukkige volwassenen.  Hiervoor is het belangrijk dat ze gericht ondersteund worden door elkaar, de leerkrachten, de ouders en ook de andere opvoeders.  
 
Verbondenheid:
 
Kinderen voelen zich verbonden met zichzelf.  Door de kansen die wij de kinderen bieden, groeien ze.  Ze worden zich bewust van hun eigen lichaam en ook van hun eigen gedachten en gevoelens en beperkingen.  Leerkrachten maken tijd om met kinderen over hun gevoelens te praten bij ruzies, verdriet,…   Zowel tijdens losse als geplande momenten want pas als kinderen zich goed voelen, kunnen ze tot leren komen.  
 
Kinderen voelen zich verbonden met de andere.  Want het is dankzij de interactie met anderen dat ze leren wie ze zijn.  Gedurende de hele basisschool werken wij hieraan en verleggen we de grenzen van de kinderen.  We starten met duowerk en bouwen op naar groepswerk.  De werkvormen en wijze van begeleiden passen we aan al naar gelang het kunnen van de leerlingen.  
 
Ook via speelplaatswerking en het werken met maandpunten proberen we de verbondenheid met anderen te optimaliseren.  
 
Als leerkrachten streven wij een liefdevolle relatie na die gebaseerd is op de woorden en daden van Jezus en naar het voorbeeld van Sint Franciscus.  
 
Kinderen voelen zich verbonden met de wereld.  We helpen hen de wereld te ontdekken en er naar te kijken met verwondering en bewondering.  Ook leren we hen zorg dragen van de wereld en er een aangenamere plek van te maken.  Dit uit zich voornamelijk tijdens onze lessen wereldoriëntatie en godsdienst.  
 
Kinderen voelen zich verbonden met God.  Het is niet makkelijk om deze verbondenheid voor onze leerlingen tastbaar te maken.  Wij trachten dit via de persoon van Jezus en Franciscus te doen.  We proberen kinderen richting te geven en mogen daarbij toegeven dat ook wij niet altijd het juiste antwoord weten.  

 
Terug naar de inhoud