Leeuwergem - VZW Sint-Franciscusscholen

Ga naar de inhoud
Vrije Basisschool Leeuwergem en Velzeke
 • aangename sfeer
 • warme maaltijden op school
 • opvang voor- en naschools
 • eigen schoolbus
 • oudercontacten van peuterklas tot het 6de leerjaar
 • kleine klassen
 • zwemmen vanaf de 3de kleuterklas tot het 6de leerjaar
 • Franse initiatie vanaf de 3de kleuterklas fruitproject
An Van Hove
 • dorpsscholen
 • meerdaagse openluchtklassen :
 • sportklassen en cultuurklassen (zonder overnachting)
 • zeeklassen en bosklassen (met overnachting)
 • actief zorgbeleid
 • anti-pestbeleid
 • werken aan sociale vaardigheden
 • integratieprojecten (bvb. 3de kleuterklas - 1ste leerjaar)
 • klasoverschrijdende projecten
VELZEKE - De Vlinder
VELZEKE - De Linde
LEEUWERGEM
Terug naar de inhoud