klimop - VZW Sint-Franciscusscholen

Ga naar de inhoud
Vrije Basisschool Klim-Op
Bavegem
In de Vrije Basisschool Klim-Op voelen kinderen zich goed. De kleinschaligheid en toegankelijkheid zijn slechts enkele troeven. Moderne klassen, speelplaatskoffers, enthousiaste opvangouders, een kleuter- speeltuin, een moestuin, smartboards... zorgen ervoor dat leerlingen zich thuis voelen. Dankzij een gemotiveerd team kunnen de leerlingen opklimmen via een persoonlijke weg, met oog voor ieders talent.

 • Team teaching
 • Teamgericht
 • Positief en veilig schoolklimaat
 • Betekenisvol leren
 • Betrokkenheid
 • Welbevinden
 • Harmonische ontwikkeling
 • Persoonsgebonden ontwikkelvelden
 • Cultuurgebonden ontwikkelvelden
 • Diversiteit
 • Vernieuwing
 • Communicatie

 • Geweldloze communicatie
 • Jij – Ik – Wij
 • Iedereen welkom
 • Leren én leven
 • Gastvrij
 • Dialoog
 • Verbondenheid
 • Identiteit
 • Groeikansen voor ELK kind
 • Differentiatie
BAVEGEM
Terug naar de inhoud