houtem - VZW Sint-Franciscusscholen

Ga naar de inhoud
Sint-Lievensinstituut
Sint-Lievens-Houtem
 • Een katholieke school is geen eiland: zij is geïntegreerd in de parochiegemeenschap.
 • Regelmatige eucharistieviering met de hele school in de kerk.
 • Eigen vieringen in de kleuterklassen.
 • Advents- en vastenacties rond Welzijnszorg en Broederlijk Delen en andere solidariteitsacties.
 • Klasoverschrijdende activiteiten:
 • bv. 3de kleuter – 1ste leerjaar
 • Graadsactiviteiten of –projecten
 • Projectlessen rond sociale vaardigheden (leefrapport vanaf de 3de kleuterklas)
 • Een duidelijke jaarplanning via de leerplannen
 • Het verantwoord gebruik van didactisch materiaal
 • Volgen van navorming en bijscholing rond onderwijsvernieuwing
 • Een regelmatige toetsing en foutenanalyse
 • Het bijsturen, adviseren en stimuleren
 • Een gedragscode voor de leerlingen
 • Lessen rond sociale vaardigheden (leefrapport)
 • Creanamiddagen
 • Voltijdse zorgleerkracht
 • Bijhouden van scoringslijsten en observatie-gegevens in kleuter- en lagere school
 • Verantwoord gebruik van het leerling-volgsysteem
 • Overlegmomenten tussen leerkrachten, revalidatiecentrum, CLB, andere externe medewerkers (M.D.O.-overleg – zorgcoördinator - klassenraad)
 • Zo goed mogelijke differentiatie en individualisatie binnen de klaspraktijk
 • Positieve aanmoediging van de zwakkere, nastreven van positief zelfbeeld
 • Regelmatige contacten en besprekingen met de ouders
 • Zo goed mogelijk uitbouwen van maatregelen voor preventie en remediëring

SINT-LIEVENS-HOUTEM
Terug naar de inhoud