Bernadette - VZW Sint-Franciscusscholen

Ga naar de inhoud
Bernadetteschool BLO
Grotenberge
We gaan op zoek naar de talenten in elk kind. Om die te ontdekken, besteden we veel aandacht aan ‘spelend leren’, muzische activiteiten en beweging, en dit in een groene schoolomgeving. Op die manier bouwen we aan een positief zelfbeeld en een grote dosis zelfvertrouwen bij elk kind.

Omdat binnen elke klasgroep heel erg ‘op maat’ wordt gewerkt, besteden we veel aandacht aan differentiatie, binnen en buiten de klas. Hiervoor zetten we in op teamteaching (leerkrachten staan samen in de klas) en peertutoring (leerlingen leren van elkaar).
Wanneer een leerling in onze school start, wordt een individueel handelingsplan opgesteld. We starten met de beginsituatie, waarin we de nadruk leggen op de sterktes van het kind. Wat lukt al? Wat werkt? Wat kan het kind al (goed)? We bespreken ook wat moeilijk gaat, en welke aanpassingen nodig zijn. Via een digitaal volgsysteem wordt de evolutie van elke leerling voortdurend bijgehouden. Op regelmatige basis houden we klassenraden met het CLB en andere externen. Via leef- & leerrapporten wordt eveneens regelmatig geëvalueerd. Ook ouders zijn welkom om de evolutie van hun kind te bespreken, op de klassenraad of via een individueel oudercontact.

BERNADETTESCHOOL GROTENBERGE
Terug naar de inhoud